Zwem- en sportlocatie Sportcentrumlaan Sittard

Voormalige sport- en zwemlocatie Sportcentrumlaan

De gemeente denkt na over een nieuwe invulling van de voormalige zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard (het voormalige CIOS-terrein). Samen met omwonenden, partners en andere belangstellenden hebben we onderzocht wat de mogelijkheden op deze plek zijn.

Denkrichting
Het gebied krijgt een economische en/of maatschappelijke invulling, in combinatie met natuurontwikkeling. Dit heeft de gemeenteraad in juli 2023 besloten. De raad stelt daarnaast een aantal voorwaarden aan de toekomstige invulling. Zo moet er een groene zone van minimaal 50 meter komen tussen het terrein en natuurgebied de Schwienswei. En moet de invulling een positief effect hebben op de aanwezige natuurwaarden van de Schwienswei.

Mogelijke invulling 
We onderzoeken nu twee mogelijke manieren om het gebied in te vullen:

  1. Een ecologisch vakantiepark 
  2. Inspannen en ontspannen in het groen

We kijken hierbij naar de economische haalbaarheid. En naar de maatschappelijke impact. Denk aan het effect op de kwaliteit van natuur, landschap en milieu, op de veiligheid van het gebied en de omgeving en op aspecten als gezondheid. Ook kijken we naar de mogelijkheid om een zwembad te behouden voor doelgroep en/of educatief zwemmen.

Om de voorwaarden van de raad in te vullen, is in 2023 ook een ecologisch onderzoek gestart. Hierbij kijken we naar de flora en fauna in het gebied. Dit onderzoek gaat verder, zodra duidelijk is hoe we het terrein gaan invullen. Lees hier meer over het onderzoek naar de invulling,

Hoe gaat het verder? 
We ronden de onderzoeken naar de mogelijke invulling na de zomer af. Daarna nodigen wij omwonenden, partners en belangstellenden uit om het voorstel te bekijken. Ook is er dan ruimte om mee te denken over een aantal thema’s, zoals de toegankelijkheid van het gebied. Daarna adviseert het college de gemeenteraad over een voorkeursinvulling. De raad neemt hierover in het vierde kwartaal een besluit. We bekijken dan ook welke ecologische vervolgonderzoeken nodig zijn. 

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen