Rijksweg Noord, Sittard - deel Vouerweg tot Milieuparkweg

Rijksweg Noord, Sittard - deel Vouerweg tot Milieuparkweg

De Rijksweg Noord en de parallelwegen zijn toe aan een opknapbeurt. Het asfalt en het riool zijn op plekken versleten en de inrichting van de weg kan beter.

De Rijksweg Noord, tussen de Vouerweg en de Milieuparkweg, is het laatste deel van de Rijksweg Noord dat nog de originele inrichting heeft van de oude Provinciale weg. Samen met inwoners en ondernemers hebben we besproken hoe de inrichting van de weg ervaren wordt. Ook is samen gekeken naar wat beter kan of anders moet. Want er wordt bv. regelmatig te hard gereden.

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten van de inwoners en ondernemers. Deze punten worden, waar mogelijk, meegenomen bij het opstellen van het voorlopig ontwerp

 • een veilige weg die ingericht wordt met het oog op de toekomst
 • een weg die is ingericht op hitte en extreme regenbuien, een dúúrzame weg dus

Planning (een planning hangt altijd af van onverwachte situaties)

2021 Bijeenkomsten met bewoners en ondernemers

2023 Wat hebben we al gedaan?

 • We hebben een onderzoek laten doen naar het verkeer en het parkeren. Dit onderzoek is gedaan door de Antea Group. U vindt het rapport hier. Tijdens de volgende bijeenkomst geven wij uitleg over dit onderzoek.

 • Adviesbureau Geonius onderzoekt de kwaliteit van de bodem. Ze bekijken hoe schoon de grond is en of schadelijke stoffen in de bodem zitten.

 • Er hangen nu smileys, dat zijn digitale borden die de snelheid van het verkeer meten. Die borden blijven 4 weken hangen. Daarna hangen we ze op een andere plek op de Rijksweg Noord.

 • Het proces voor de opdracht voor het ontwerp is gestart op 4 oktober. Eind januari 2024 maken we een keuze uit de bureaus die meedoen in dit proces.
   
 • Verder worden nog vóór de kerst de gaten in het asfalt van de Rijksweg Noord hersteld.

2024 Ontwerp

 • Opstellen voorlopig ontwerp waarin de aandachtspunten van de bewoners en ondernemers waar mogelijk worden meegenomen

  • Tweede kwartaal 2024 tweede bewonersbijeenkomst: presentatie voorlopig ontwerp aan bewoners en ondernemers 
    
 • Definitief ontwerp
 • Selectie van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren

2025 Uitvoering

 • Derde bewonersbijeenkomst: definitief ontwerp en planning van de uitvoering bespreken

 • Tweede kwartaal: start uitvoering

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen